Samen maken we beter onderwijs

Social Schools zorgt ervoor dat alle schoolbetrokkenen effectief en veilig binnen één communicatieplatform kunnen communiceren

(Ouder)communicatie een hype? In de afgelopen jaren hebben vooroplopende scholen de eerste stappen gezet in het verbeteren van de oudercommunicatie en ouderbetrokkenheid met digitale middelen. De voorzichtige conclusie is dat oudercommunicatieplatforms een vaste plek hebben gekregen in het communicatielandschap van zowel basis als voortgezet onderwijs. Door de hoeveelheid aan mogelijkheden is het moeilijk om de juiste beslissing te nemen. Bovendien is er nog zoveel meer mogelijk met een communicatieplatform dan alleen oudercommunicatie. Daarom willen we samen met u de volgende vraag beantwoorden:


“Waarom kies je als school of bestuur voor een specifieke communicatieoplossing?” 


 

Trends in communicatie

VAN AUTONOOM NAAR CENTRAAL KEUZEPROCES

In het verleden waren scholen binnen een stichting vrij in hun keuze voor een communicatieplatform. Scholen losten beleids en technische uitdagingen individueel op en moesten zelfstandig de moeilijke beslissing voor een communicatieplatform nemen. Tegenwoordig gebeurt het steeds vaker dat deze keuze centraal wordt gemaakt. De uitdaging wordt nu gezamenlijk aangepakt waardoor scholen sneller en eff ectiever aan de slag kunnen. 

 
meer dan oudercommunicatie.jpg

MEER DAN OUDERCOMMUNICATIE

Doordat besturen zich steeds meer in het keuzeproces mengen, ontstaat er de mogelijkheid om de keuze voor een communicatieplatform vanuit een groter perspectief dan dat van de school te bekijken. Zo ligt er veel waarde in goede kennisdeling tussen scholen binnen een stichting. Ook binnen scholen zien we dat een communicatieplatform bij leraren onderling kan helpen om de kennisdeling te verbeteren. Tevens biedt een communicatieplatform een plek voor leerlingen als platform voor mediawijsheidslessen, of voor een leerlingportfolio.

 

VAN INFORMATIEVOORZIENING NAAR SAMENWERKING

Waar communicatieplatforms tot nu toe vaak zijn gericht op informatievoorziening van de school naar de ouders verschuift de focus langzaam naar het faciliteren van een goede samenwerking tussen alle schoolbetrokkenen. Het draait hierbij niet alleen om het zenden van informatie of het delen van bestanden, maar juist ook om de het gesprek rondom deze informatie. Dankzij communicatieplatforms kan dit gesprek ongeacht tijd of locatie plaatsvinden, bijvoorbeeld in een mobiele app.

 

 

De stakeholders en hun behoeftes op en rij

Social Schools ondersteunt in het professionaliseren van de
informatievoorziening binnen een scholengemeenschap door
een eigentijds en mobiel communicatieplatform. Door scholen te
verbinden wordt samenwerking gestimuleerd en is kennisdeling
eenvoudig te realiseren.

 • Maak eenvoudig bovenschoolse werkgroepen aan Deel bestanden vanuit de cloud vanaf Google Drive of Microsoft
 • Onedrive

 

 

 

Voor de school is het vooral van belang dat alle ouders eenvoudig bereikt kunnen worden, en dat je weet dat de informatie ook door ouders bekeken wordt.Daarnaast is een communicatieplatform niet alleen bedoeld voor oudercommunicatie, het biedt ook een plek voor bijvoorbeeld de ouderraad of een medewerkersgroep. Centraal staat dat de school eindverantwoordelijk is en altijd de controle houdt over de gebruikers en hun rechten op het platform. 

 

 • Inrichting en onderhoud via Parnassys of ESIS
 • Handige “gezien door” functionaliteit
 • Flexibel groepen aanmaken voor bijvoorbeeld de ouderraad of medewerkers
 • Controle over rechten van gebruikers
 • Berichten publiceren naar website, twitter of facebook.
 

Leerkrachten vinden het belangrijk dat ouders meer betrokken zijn bij het leerproces van het kind. Maar dit moet wel zo eenvoudig mogelijk zijn, leraren zijn al druk genoeg. Daarnaast zien leerkrachten de waarde in van handige tools als een klassenagenda en een oudergesprekplanner om de communicatietaken te vereenvoudigen en de werkdruk te verlichten. 

 • Eenvoudig berichten, foto’s of video’s delen vanaf je telefoon.
 • Praktische tools als intekenlijstjes, gesprekkenplanner.
 
Ouder.jpg

 

Voor een leerling biedt een communicatieplatform een goede mogelijkheid om in een veilige omgeving met ouders, medeleerlingen en leerkrachten te communiceren, een portfolio op te bouwen en mediawijs te worden. 

 • Maak binnen de klas projectgroepjes aan voor de leerlingen.
 • In het leerlingportfolio deelt de leerling werk met zijn/haar ouders, mede-leerlingen en juf of meester.

 

 

Voor ouders staat een goede en eigentijdse informatievoorziening centraal. Ouders verwachten laagdrempelige toegang tot informatie ongeacht de tijd en locatie en gewenst device. Daarnaast vinden ouders het belangrijk dat de berichten veilig gedeeld worden. Berichten moeten alleen zichtbaar zijn voor belanghebbenden en dus niet op een openbare website staan.

 • Toegankelijk via mobiele apps
 • Notificaties bij nieuwe berichten
 • Berichten zijn alleen inzichtelijk voor ouders van de klas, en blijven altijd eigendom van de school.
 

 

Waarom zou ik geen gratis platform gebruiken?

Bij gratis platforms als Facebook en Whatsapp zijn er vaak een aantal beperkingen:

 • kinderen onder een bepaalde leeftijd mogen ze meestal niet gebruiken
 • De platforms mogen doen met de content wat ze willen
 • De platforms slaan vaak meta-data van gebruikers op
 • De voorwaarden mogen eenzijdig aangepast worden
 • Er wordt op veel gratis platforms geadverteerd
 • Prive en werk kunnen makkelijk door elkaar gaan lopen met mogelijke nadelige gevolgen

In e-mail gaan onderwerpen door elkaar lopen, en gaan reacties op berichten verloren in mailconversaties. In een communicatieplatform houd je onderwerpen gescheiden in de groepen, bovendien zijn reacties overzichtelijker. Hiermee is een communicatieplatform juist geschikt voor klassen of werkgroepen, waar je voor langere tijd met een groep mensen de over een bepaald onderwerp communiceert. Dit in combinatie met een krachtig notifi catiecentrum waarbij je bijvoorbeeld een notifi catie ontvangt wanneer er een nieuw bericht wordt geplaatst en kunt inzien hoe vaak een bericht gelezen is, maakt een communicatieplatform geschikter voor schoolcommunicatie dan een statische e-mail.

 

 

Aanvullende diensten

POSITIONERING EN WEBSITE

Een schoolwebsite is een belangrijk middel om nieuwe ouders aan te trekken en te informeren. Maar, een website updaten moet niet ten koste gaan van het onderwijs. Daarom bieden we een gebruiksvriendelijk CMS met verschillende website-templates voor scholen. De website is eenvoudig te updaten via de mobiele app. In samenwerking met onze partners helpen we scholen ook in het formuleren van het online schoolprofiel. De website is daarbij het visitekaartje van de school.

IMPLEMENTATIE EN SERVICE

Een communicatieplatform is een middel. Het succes staat of valt uiteindelijk met de de activiteit van de gebruikers. Daarom bieden we diverse workshops en trainingen, waarbij we onderwerpen behandelen als:

 • de waarde van goede communicatie
 • beleid en ervaringen rondom oudercommunicatie
 • hoe gebruik je het platform optimaal

 

Ga voor een totaaloplossing!

Als bestuur heeft u een totaaloverzicht van de verschillende belangen en betrokkenen binnen uw scholengemeenschap. U wilt richting geven bij aan de keuze voor een communicatieoplossing, waarbij gekeken wordt vanuit het perspectief van het kind, ouder, leraar, directeur en het bestuurskantoor. Zo kan er een beslissing worden genomen die aansluit op de behoeftes van de volledige gemeenschap. Social Schools ondersteunt u als bestuur volledig en is graag uw partner bij de implementatie bij een gemeenschaps brede communicatieoplossing.