Met het digitaal portfolio helpen we je een antwoord te vinden op veelvoorkomende vragen
rondom passend onderwijs en het samenwerken in de driehoek leerling-school-ouders:

Hoe structureer je leerling- en driehoeksgesprekken en volg je de voortgang?
Hoe geef je leerlingen meer eigenaarschap over hun leerdoelen?
Hoe bied je de driehoek 1 plek waarin ze kunnen samenwerken?

 
SocialPortfolio-Chat-blauw.png
Gestructureerde leerlinggesprekken

Stel samen de aandachtspunten voor de komende periode op en verrijk deze met tussenstappen en evaluatievragen.
De leerkracht, leerling en ouders hebben een dagboek waarin ze de voortgang kunnen delen, zo begin je goed voorbereid aan het volgende leerlinggesprek!


 

 


leerlingen EIGENAAR over hun leerdoelen

In het portfolio deelt de leerling zelf zijn voortgang en bepaalt hij zelf of een doel behaald is. Ouders kijken mee en ondersteunen, leerkrachten coachen.

 
 

 
portfolio-toetsoverzichten.png
 

 

 

een centrale plek voor alle leerontwikkeling

Naast de doelen bied het portfolio ook een plek om schoolrapporten, gespreksverslagen en het toetsoverzicht te delen met ouders. Zo houd je alles wat je nodig hebt binnen de driehoek kind-school-ouder binnen één omgeving.

 

Bekijk een demo van het portfolio

vanuit de rollen van het kind, leerkracht en ouder

 

Beviel de demo?

Ben je een voorloper binnen je school? Start dan een pilot met je klas en deel ervaringen met andere leerkrachten.

We houden je via een nieuwsbrief op de hoogte
van onze ontwikkelingen.

 

 

De toekomst van het Portfolio

In de toekomst willen we ook een antwoord gaan bieden op de volgende vragen:

Hoe toon je op een niet tijdrovende manier aan welke doelen je leerlingen behalen als je niet met een methode werkt?
Hoe houd je het overzicht over je leerlingen als je ze meer flexibiliteit wilt geven in het kiezen van hun eigen pad in de leerdoelen?

 
portfolio-leerdoelenoverzicht

Leerdoelenoverzicht

In het portfolio heb je altijd overzicht over welke leerdoelen de leerling heeft behaald. Door leerlijnen te kiezen of in te lezen heb je ook een overzicht over waar de leerling zicht bevind op de leerlijn.

In het komende schooljaar breiden we de leerdoelenbibliotheek steeds verder uit. Zo kan je eenvoudig doelen selecteren zonder dubbel werk. 

 

 

leerlingen nog meer EIGENAAR over hun leerdoelen

Vanuit de leerlijnen kan de leerling direct verder met andere doelen op de leerlijn, of kan hij door de leerlijnen kijken om andere doelen te kiezen.