U creëert duidelijkheid over ouderbetrokkenheid en bepaalt voorwaarden bij team en ouders.

Iedereen heeft een mening over gebruik van media, zowel in de klas als richting ouders. Tijdens dit teamgesprek begeleiden wij het ontwerp van een beleidsstuk over ouderbetrokkenheid- en communicatie binnen de school. Iedereen gaat met elkaar in gesprek om vanuit dezelfde wensen en mogelijkheden te leren denken en doen. 

DOELSTELLING

Elke leerkracht en onderwijsondersteunend personeel kent de afspraken binnen de school en kan de omgeving van Social Schools of digiDUIF op de juiste manier inzetten bij oudercommunicatie.

1. We bespreken ouderbetrokkenheid en -communicatie en de zin ervan.

2. We gaan in op regels en afspraken binnen de school op dit vlak.

3. We ontwerpen een beleidsstuk over oudercommunicatie op uw school en met Name hoe Social Schools/digiDUIF wordt ingezet.

4. Een protocol met de belangrijkste afspraken kunt u naar ouders sturen.

DUUR

1 tot 1 1⁄2 uur, goed in te plannen na schooltijd. Denk ook eens na over de mogelijkheid om uw team op een avond bij te scholen. Wij zorgen voor wat lekkers bij de koffie. Onze trainer stuurt in de week na de workshop het protocol naar u op.