Social Academie, ontzorgt uw implementatie

SOCIAL SCHOOLS - IMPLEMENTATIE

Het succes van oudercommunicatie staat of valt met de wijze waarop het team, de ouders en eventueel de kinderen de Social Schools-omgeving gebruiken. U heeft de mogelijkheid om verschillende workshops-trainingen te volgen.

De workshops zijn een onlosmakelijk deel van het implementatieproces van Social Schools. Zodra u start met Social Schools, worden de workshops ingepland door een van onze implementatiemanagers. Het is de uitdaging om de drie workshops perfect te laten aansluiten op de implementatiesnelheid van de school.

knoppen3.jpg

Knoppen workshop

Het volledige team leert werken met de Social Schools omgeving. Alle functionaliteiten worden doorgenomen. 

beleid.jpg

Beleids Workshop

U creëert duidelijkheid over ouder-betrokkenheid en bepaalt voorwaarden bij team en ouders.

ouderavond.jpg

Presentatie ouders

De ouders worden op een interactieve manier ingelicht over de werkwijze en het beleid van uw school en Social Schools.

 
Onze trainers kennen het onderwijsveld goed. Ze spelen in op allerlei processen tijdens de workshops. Informeer ook naar de train-de-trainer-sessies voor besturen om intern mensen op te leiden.
— Ivo Wouters, coordinator