Kindgesprek en Driehoeksgesprek

Stel jezelf eens de volgende vraag: welk kind verdient het dat zijn ouders niet betrokken zijn? Geen enkel kind toch!

U heeft de keuze uit deze maattrainingen voor uw school. Wij werken samen met Klaver CT, omdat wij vinden dat zij op het gebied van Teamcoaching-en training ons het best kunnen aanvullen.

KINDGESPREK: Met deze training ontwikkel je die gespreksvaardigheden met kinderen, waardoor kinderen zich gehoord voelen. Hiermee nodig je kinderen uit om te ontdekken én te delen hoe zij de wereld en zichzelf ervaren. Bovendien ontdek je hoe je tijd vrij maakt om met ieder kind die gesprekjes te voeren.

Om deze trainingen optimaal te laten verlopen, is een maximum van 15 deelnemers wenselijk.

 

DRIEHOEKSGESPREK:  Met deze training ontwikkel je die gespreksvaardigheden die zo nodig zijn om op de juiste manier te communiceren met ouders én kinderen.  Vooral de voorbereiding en reflectie komen aan bod bij het oefenen!

Beide trainingen duren 3 uur.

U kunt ook gebruik maken van acteurtrainers! Vraag hiernaar bij inschrijven.

 

Het resultaat? Duurzame veranderingen in lerende organisaties. Effectieve directeuren, IB’ers en leraren. Teams die plezierig samenwerken, professionals die lekker in hun onderwijsvel zitten en goede partnerrelaties met ouders onderhouden. Het resultaat is zichtbaar in de school, in het team, in de klas en voor de ouders.
— Marja Klaver, Klaver CT