Blog - Social Schools

Het kiezen van een basisschool is een belangrijk moment. Veel ouders gebruiken hierbij de schoolwebsite om een eerste impressie te krijgen of een school geschikt is voor hun kind. Zij zoeken in de zoektocht naar een geschikte basisschool naar vertrouwen. Ze willen er namelijk zeker van zijn dat hun kind op een goede school terecht komt die de zorg en aandacht biedt die het kind verdient. Het is dus van groot belang om hierop in te spelen op de schoolwebsite. Er moet op de schoolwebsite duidelijk worden dat het helemaal goed gaat komen met de zorg en aandacht voor het kind. Maar hoe doe je dit nu en wat zet je naast je contactgegevens en schoolgids nou nog meer op de website ? Onderstaande checklist  helpt je in het samenstellen van een schoolwebsite met de juiste informatie.

Impressie van de school

In de zoektocht naar een basisschool wil de ouder een goede impressie krijgen van de school. Het is dus van groot belang om ze een kijkje in de school te bieden. Wat voor faciliteiten zijn er ? Is er een gymzaal ? Staan er speeltoestellen op het schoolplein ? Ziet het gebouw er goed uit ? Hoe ziet een klaslokaal eruit? Je kan de aandacht van de ouders gelijk pakken door mooie foto’s van jouw school op de homepage en ondersteunende foto’s bij de content op de rest van je pagina’s te plaatsen. Beelden maken het plaatje compleet en vertellen meer dan 1000 woorden. Toon in ieder geval beelden van het;

 • klaslokaal;
 • het schoolgebouw;
 • het schoolplein;
 • de omgeving van de school; 
 • en locatie waar gesport wordt.

Onderwijsinhoudelijk

Daarnaast moet het duidelijk worden op onderwijsinhoudelijk gebied wat jouw school te bieden heeft en waar het zich onderscheid van andere scholen. Wat maakt jouw school nou echt uniek ? Ouders willen weten of de onderwijsmethode die de school aanhangt past bij hun kind. Leg dan ook duidelijk uit hoe de school zijn onderwijsmethode vormgeeft. Dit kan je doen door een tabblad over onze school aan te maken. Hier kan je dan sub tabbladen onder plaatsen die over dit onderwerp gaan. Het is van belang om in ieder geval een pagina te hebben die gaat over;

 • jullie missie, visie en waardes;
 • de onderwijsmethode die jullie aanhangen;
 • wat jullie doen met snelle/hoogbegaafde kinderen en/of wat langzamere kinderen;
 • of jullie iets doen aan creatieve vakken;
 • hoe het met de ict is geregeld, gebruiken jullie bijvoorbeeld tablets of chromebooks;
 • en tot slot keurmerken, zijn jullie bijvoorbeeld een gezonde school of doen jullie aan kanjertrainingen. 

Praktische informatie

Ook is het van belang om ook praktische informatie te tonen op de schoolwebsite. Wat zijn de schooltijden ? Hoe is het geregeld met tussen- en buitenschoolse opvang ? Wie werken er bij jullie op school ? Hoe wordt er omgegaan met pesten ? Hoe wordt de veiligheid gewaarborgd van de kinderen ? En hoe ziet de aanmeldprocedure eruit. Al deze vragen moeten beantwoord worden op jullie website. Maak dit overzichtelijk door een tabblad aan te maken met de titel praktische informatie. Hang hieronder dan subtabbladen die allen afzonderlijk één vraag beantwoorden. Het is van belang om in ieder geval een pagina te hebben die gaat over;

 • de schooltijden;
 • tussen- en buitenschoolse opvang;
 • het team, het liefst met foto’s;
 • het pestprotocol;
 • de veiligheid van de kinderen;
 • de aanmeldprocedure met natuurlijk een mooie knop om een kennismaking aan te vragen en een knop waarmee de nieuwe ouder zijn kind direct kan aanmelden.

Website up-to-date houden

Verder is het goed om je website up-to-date te houden met recent nieuws uit de school gekoppeld aan foto’s, video’s en bestanden. Zo krijgen de nieuwe ouders een goed beeld van actuele gebeurtenissen binnen de school. Door in ieder geval 1 keer per week een nieuwsbericht te delen op de website krijgen de nieuwe ouders het gevoel dat er wat gebeurt op school.

Niet te lang

Tot slot denk eraan dat je niet te diep gaat in je verhaal, beschrijf over alle onderwerpen de belangrijkste punten. Maak er dus geen lap tekst van want dit schrikt de meeste ouders af om te starten met lezen. De meeste ouders scannen een website en als ze over bepaalde zaken meer willen weten staat dit in de schoolgids beschreven en deze weten ze vast en zeker te vinden. Nog mooier, ze raken door de informatie enthousiast om contact op te nemen. Probeer bij het schrijven van een tekst te zorgen dat de lezer de gehele tekst in 1 à 2 minuten kan doorlezen. Werk daarnaast met titels, tussenkopjes en alinea's in je tekst zo vindt de lezer sneller wat hij of zij zoekt.