Contact opnemen met sales Blog - Social Schools

Enkele maanden terug gaven leerkrachten, van een school die Social Schools gebruikt, aan dat ze het idee hadden dat er minder ouders in Social Schools waren gaan kijken. Social Schools heeft vanaf dat moment gekeken hoe het communicatieplatform gebruikt werd bij deze school, om zo advies te kunnen geven. Social Schools is meetbaar, dus we konden zien dat alle ouders waren aangemeld en op een enkele ouder na ook allen actief waren. Het lag dus niet aan 'onbereikbaarheid' van de ouders maar aan gebruik van de leerkrachten. 

In deze blog lees je ons advies voor deze school, welke van toepassing is op iedere school met Social Schools waar het gebruik nog beter kan. 

Ga meer posten!

Wanneer je het idee hebt dat ouders minder goed op de hoogte zijn omdat er minder gekeken wordt in Social Schools, ga dan meer posten! Ouders gaan vaker kijken wanneer er meer te lezen is op het platform. Bij te weinig berichten zien ze iedere keer verouderde berichten wat tot gevolg zal hebben dat ze minder vaak in de app zullen kijken. Ook zal de automatische nieuwsbrief slechts enkele posts tonen. Dat werkt niet inspirerend voor ouders om vaker te gaan kijken. 


Berichten bedenken is echt niet ingewikkeld

Wanneer een school start met Social Schools geven wij leerkrachten het volgende advies; informeer ouders en houd ze betrokken door iedere week één sociaal, één inhoudelijk en één praktisch bericht te delen (terug te lezen in de 'leuk, inhoudelijk en praktisch' blog).

Denk dus niet te groot wanneer het gaat om het aanmaken van berichten. Wat voor jullie als leerkracht dagelijkse kost is, is voor ouders juist heel leuk om te zien. 

  • Geven jullie kanjertrainingen op school, vermeld dan de kanjer van de dag dan in Social Schools. Ouders kunnen zo gericht hun kind hiernaar vragen. 
  • Deel huiswerk. Moeten ouders ondersteuning geven bij het huiswerk, denk dan ook aan het posten van kennis of ezelsbruggetjes. Afgelopen week zagen we hoe een school een ezelsbruggetje deelde voor km, hm, dam, m ... en hoe je daar mee rekent. Dat vinden ouders leuk en zo fris je hun geheugen ook weer even op. Maar denk ook aan nieuwe letters die geleerd worden, tafels die geleerd moeten worden, boekbesprekingen, enz.
  • Geef informatie over hoe het gaat met acties op scholen (zoals bijvoorbeeld hoe het gaat met het verzamelen van de plastic doppen, vermeld wanneer de schoenmaatjes zijn opgehaald en waar ze terecht gaan komen, enzovoort). Zo blijven de acties levend en zien ouders wat er gebeurt met hetgeen zij moeten sparen of bij moeten helpen.
  • Bij een feestdag kun je uitleg geven over waarom deze feestdag gevierd wordt of waarom een bepaalde feestdag niet gevierd wordt. 
  • Wordt er gekeken naar een nieuwe methodiek of nieuw materiaal, deel dit dan met ouders. Leg uit waarom hier naar gekeken wordt (verouderd, versleten, budget over, enzovoort). 
  • Het is ‘het jaar van het boek’, vertel welk boek jullie in de klas momenteel lezen
  • Ouders vinden foto's van een bezoek aan een museum veelal al leuk, maar leg ze ook eens uit waarom er specifiek voor dit museum gekozen is. 
  • Deel het pestbeleid. Wanneer er gepest wordt is dit zeer vervelend, maar wanneer ouders weten hoe hier door de school mee om wordt gegaan om het pesten zo snel mogelijk een halt toe te roepen, zal er minder commotie zijn.

De mogelijkheden zijn eindeloos wanneer je bedenkt dat ouders geen zicht hebben op wat er in de klas plaatsvindt en het moeten doen met wat hun kind hen verteld. Door hen informatie te geven kunnen ze hier gerichter naar vragen en zijn ze meer betrokken bij het onderwijs.

Zie hier een leuk voorbeeld van hoe Juf Margot Social Schools gebruikte om alle ouders te bereiken en hen aan te zetten tot een actie die enorm door de kinderen werd gewaardeerd. 

 

Draai het om

Je kan het ook omdraaien. Plaats iets over je zelf, bijvoorbeeld wat je gaat doen in de vakantie en geef kinderen en ouders samen de opdracht een interessante foto te maken van hun vakantielocatie of van een thuisactiviteit die ze gedaan hebben in de vakantie. Uiteraard maak je zelf ook zo'n foto en geef je informatie over de locatie waar je was en waarom je voor deze vakantielocatie hebt gekozen. 

Vertel wat er op school gedaan wordt aan gezondheid en beweging. Vraag ouders wat zij verwachten dat hun kind hierover in de klas verteld over de thuissituatie. 

Vraag ouders of ze willen vertellen over hun beroep, dan kun je dit later gebruiken in de klas. Ongetwijfeld zijn er leerlingen met een huisdier, vraag hen met hun ouder een filmpje te maken over de verzorging. 

Alle maatschappelijk verantwoorde onderwerpen kunnen voorbij komen; wat doe je als leerkracht aan recycling, welke goede doelen steun je, enz.

De mogelijkheden zijn eindeloos om informatie tussen school en thuis te delen en zo elkaar te betrekken.

Ouderbetrokkenheid én schoolbetrokkenheid

Zie het communicatieplatform als een krachtig middel om ouderbetrokkenheid te creëren, maar ook om als school betrokken te zijn bij de thuissituatie. Hoe beter je als leerkracht weet hoe het er thuis aan toe gaat, hoe beter het gedrag van een leerling te verklaren is en hoe beter je hier op in kan spelen. Ook wanneer schoolresulten onverklaarbaar tegenvallen is het prettig wanneer er meer bekend is over de thuissituatie. 

Social Schools heeft zo ook een signalerings functie. Wanneer ouders niet participeren in verscheidene ouder-kind opdrachten, dan kun je hier als leerkracht op anticiperen. 

Leerkrachten maken Social Schools tot een succes! 

Ervaringen bij andere scholen is dat ouders gerichter gebruik van Social Schools waarderen en dat deze aanpak echt toegevoegde waarde biedt! Ook het bedenken van nieuwe posts wordt met de week eenvoudiger wanneer je hier bewust mee aan de slag gaat. 

Kom je ideëen te kort of loop je ergens tegen aan, vergeet dan niet dat alle scholen met Social Schools bereikbaar zijn via de feedback groep in Social Schools. Zo helpen we elkaar en maken we echt samen beter onderwijs!

Veel plezier,

Team Social Schools

p.s. Heb je zelf een tip of een leuk voorbeeld dan kun je deze in de feedback groep plaatsen of aan ons doorgeven via info@socialschools.nl. Wij zullen deze dan graag delen met andere leerkachten!

 


Naam *
Naam

Nog geen gebruiker van Social Schools maar wel geïnspireerd door deze blog? Dan plannen we graag een online demo met jou in! 

In slechts 20 minuten laten we zien wat het Social Schools communicatieplatform voor jouw school/stichting kan betekenen.