Contact opnemen met sales Blog - Social Schools

Ontwikkelen, dat doen we ons hele leven lang. En allemaal in ons eigen tempo en op onze eigen manier. Het maakt ons tot wie we zijn. Van kinds af aan krijgen we handvatten aangereikt die je helpen om deel te nemen aan de maatschappij. De basisschool is een belangrijk onderdeel bij de ontwikkeling van kinderen. En dat gaat van spelenderwijs naar steeds meer doelgericht leren. Al deze ontwikkelingen kunnen vastgelegd worden in het leerlingportfolio van Social Schools. Op een eenvoudige manier. Door het kind zelf. Door de ouders en door de school. Zo ontstaat door de tijd heen niet alleen een prachtig en waardevol persoonlijk profiel van het kind, maar kan ook goed ingespeeld worden op de wensen en behoeften.

Ruimte voor eigen ontwikkeling
Wat wil je kinderen meegeven? Een belangrijke vraag waar scholen en ouders dagelijks inhoud aan proberen te geven. We willen onze kinderen zelfredzaamheid meegeven. Maar ook zelfvertrouwen in zijn of haar eigen kunnen. En gelegenheid voor zelfontplooiing. Samenvattend kunnen we misschien wel zeggen; een gelukkig kind, dat optimaal gebruik kan maken van zijn of haar talenten. Social Schools biedt een compleet platform voor schoolcommunicatie aan. We richten ons daarbij op een veilige digitale omgeving. We maken de verbinding tussen ouders, kinderen en school en verhogen daarmee de betrokkenheid bij het leerproces.

Een onderdeel binnen ons platform is het digitale leerlingportfolio. In dit leerlingportfolio kunnen alle ontwikkelingen van leerlingen bijgehouden worden. Maar het is ook een omgeving waar kinderen zichzelf kunnen presenteren. Ouders en school werken samen aan de groei van het kind. En niet in vergelijking met klasgenootjes, maar gericht op het individu. Het opgebouwde portfolio biedt niet alleen een terugblik op het verleden, het vormt ook een basis voor de toekomst. Bovendien weten leraren en ouders nog beter wat het kind nodig heeft. Dit sluit aan op het concept van gepersonaliseerd leren, waarbij gekeken wordt naar de individuele behoeftes van het kind. Een aanpak die steeds prominenter aanwezig is binnen het onderwijs.  

Wat kun je met het Social Schools leerlingportfolio?
Een broertje of zusje geboren? Een spreekbeurt gehouden over dolfijnen? Of de tafel van tien onder de knie? Allemaal onderwerpen die leerlingen zelf kunnen delen in het portfolio. Het leerlingportfolio is eenvoudig in gebruik en opgebouwd uit twee onderdelen; werkblad en etalage. In het werkblad kunnen leerdoelen geformuleerd worden door de leerkracht, maar ook door het kind zelf. Elk leerdoel kan gecategoriseerd worden.  In de etalage kan een leerling alles delen waar het trots op is. Zowel gebeurtenissen binnen het gezin als gebeurtenissen op school. Ouders kunnen ook actief met het portfolio aan de slag door bijvoorbeeld comments toe te voegen of een bericht te plaatsen over hun kind.

Een veilige omgeving
Het Social Schools portfolio biedt een veilige omgeving. Op een tweeledige manier. De digitale omgeving hebben we ingericht volgens de geldende AVG- normen. We gaan met zorg om met alle persoonlijke gegevens. We voeren periodiek onderhoud uit om te zorgen dat de beveiliging te allen tijde goed op orde blijft. Kinderen zijn kwetsbaar. We bieden kinderen een omgeving waar ze zichzelf kunnen zijn. Waarin ze zonder drempels kunnen werken. Waar ze niet vergeleken worden met anderen, maar alleen met zichzelf.

Het leerlingportfolio als basis
We willen allemaal de juiste keuzes maken. Een beslissing die goed gefundeerd is. Gebaseerd op informatie uit het verleden. Want dat maakt zelfverzekerder. Ons leerlingportfolio biedt zo’n mooie fundering. Een stevig profiel als hulpmiddel om keuzes te maken. Keuzes over bijvoorbeeld de best passende lesmethode. Maar het kan ook helpen bij het kiezen van de juiste middelbare school.  Het portfolio geeft inzicht in talenten. En dat inzicht in talenten is niet alleen waardevol, maar ook nog eens duurzaam.

Ontwikkelingen in kaart
Met het Social Schools leerlingportfolio worden de ontwikkelingskansen van het kind gestimuleerd, en het heeft aansluiting met gepersonaliseerd leren. Aandacht geven aan het individuele leerproces wordt steeds belangrijker. Want zo kun je het beste uit kinderen halen. Alle ontwikkelingen vormen bouwstenen die samen zorgen voor een totaalbeeld. Het geeft ouders en school duidelijk inzicht. Het laat de groei zien. Kinderen kunnen zelf zien wat ze allemaal geleerd en gedaan hebben de afgelopen jaren. Dat ze steeds beter zijn geworden. Dat geeft zelfvertrouwen. En zelfvertrouwen is één van de mooiste dingen die je een kind mee kunt geven.

Meer weten over ons platform? Of over het leerlingportfolio? We vertellen graag meer!