Contact opnemen met sales Blog - Social Schools

Afgelopen week volgden we een college van Eddie Denessen over ouderbetrokkenheid. Hij kwam met een interessant idee; 

Probeer eens niet de ouders te betrekken bij wat er op school gebeurt, maar betrek de school bij de ouders. 

Een van de voorwaarden voor ouderbetrokkenheid is namelijk dat je als school open staat voor diversiteit, interesse toont in de verschillende culturen in je school en deze verschillen niet probeert te verkleinen, maar juist benut. Culturele responsiviteit heet dat officieel. 

Daar responsiviteit van ouders in het algemeen bijdraagt aan de leergierigheid en een actieve werkhouding van een kind, draagt responsiviteit van de school naar de ouders bij aan meer inzicht in het karakter, beweegredenen en waarden en normen die een kind van huis uit heeft meegekregen. 

De school en de ouders stimuleren zo samen de persoonlijke ontwikkeling van een kind. 

Schoolbetrokkenheid in Social Schools

Social School staat niet voor niets voor 'Samen maken we beter Onderwijs'. Ons communicatieplatform kan ingesteld worden als eenzijdige communicatie van school naar ouders, maar wij adviseren altijd de dialoog aan te gaan met ouders. Kennisdeling is kracht.  

  • Adviseer ouders in de handleiding voor het aanmaken van hun Social Schools profiel, het veld 'Over mijzelf' ook in te vullen. 
  • Vraag nieuwe ouders (of aan het begin van het schooljaar aan alle ouders) om zichzelf voor te stellen met een berichtje. 
  • Organiseer een les over culturele gebruiken en vraag ouders een bericht te plaatsen over een gebruik in hun cultuur.
  • Vraag ouders om de beurt een bericht te maken waarin zij wat te vertellen over hun beroep, sport, aparte hobby, ... en deel dit met de leerlingen.
  • Informeer ouders middels een bericht welke activiteit zij samen met hun kind moeten oppakken. Bijvoorbeeld 'maak samen een tijdlijn van het leven van je kind', 'maak samen een familie stamboom', 'bereid samen met je een kind een gerecht voor dat jullie vaak thuis eten en neem dit mee voor het kerstdiner, samen met het verhaal achter het gerecht', ...
  • Vier niet alleen de in Nederland bekende feestdagen, maar besteed ook aandacht aan feestdagen van andere culturen. Zeker bij multiculturele scholen is dit belangrijk. Ouders met een niet Nederlandse cultuur kun je vragen in een bericht hun feestdag toe te lichten. Wat wordt er gevierd? Welke gebruiken horen hier bij? 
  • Zorg dat de vertrouwenspersoon van de school dit zichtbaar heeft staan in zijn/haar profiel en ook aangeeft hoe en wanneer hij/zij bereikbaar is. 
  • Maak een evenement aan in Social Schools waarmee alle ouders worden uitgenodigd voor een ouderavond, zonder de rol leraar-ouder. Je zal ontdekken dat ouders openhartiger zijn wanneer ze over het algemeen praten en mogen meedenken over hoe onderwijs verbeterd kan worden. 
  • Geef ouders een eigen oudergroep binnen Social Schools en kijk welke berichten hierin gezet worden. Deze groep heeft zo een signaleringsfunctie en vangt verhalen die een eigen leven gaan leiden bij het schoolhek af. 

Door als school je betrokkenheid bij ouders te tonen, creëer je een omgeving waarin ouders zich betrokken voelen. Voor leerlingen is de school een plek waar zij zich veilig voelen, voor ouders biedt het een plek waar zij zich gehoord voelen en terecht kunnen met vragen. 

Schoolbetrokkenheid heeft nog een extra bijkomstigheid; ouders die zich betrokken voelen zijn het beste visitekaartje dat een school zich kan wensen.