Contact opnemen met sales Blog - Social Schools

Betere leerprestaties door ouderbetrokkenheid

Ouders die op school helpen vinden van zichzelf dat zij betrokken zijn bij de school. Dit is echter ouderparticipatie en geen ouderbetrokkenheid. Twee termen die regelmatig door elkaar gebruikt worden. Een particperende ouder is helaas niet altijd een betrokken ouder. 

Met ouderparticipatie wordt vooral bedoeld de participatie van ouders als vrijwilligers, bijvoorbeeld het rijden naar de school zwemles, het helpen organiseren van een musical of actief zijn in de ouderraad.

Met ouderbetrokkenheid wordt de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van hun kind(eren) bedoeld. Zijn de ouders op de hoogte van de lessen die hun kinderen volgen en weten ze hoe ze hun kinderen kunnen ondersteunen bij het leren van de stof? Stimuleren ze de leergierigheid en ontwikkeling van hun kinderen?

Wetenschappelijk bewezen; betrokken ouders verbeteren de leerprestaties van hun kinderen. Doordat ze hun kinderen helpen oefenen en reflecteren op de lesstof, blijft de stof beter hangen en behalen kinderen met betrokken ouders betere resultaten.

Er is echter wel een valkuil; ouders moeten wel weten hoe ze hun kind kunnen ondersteunen bij de lesstof. Het is de taak van de leerkracht om hen hierover te informeren. 

Wat kun je als school doen om ouders meer betrokken te krijgen?

Tips_voor_ouders_infograph (1).png
  • Ouders structureel en direct betrekken bij de lesinhoud. Met het Social Schools communicatieplatform gaat dit heel eenvoudig. Deel oefenwoordjes die thuis geoefend moeten worden, vermeld huiswerk, vertel over het thema van de week, geef instructies hoe ondersteuning gegeven kan worden bij het huiswerk, enzovoort
  • Ga uit van het principe dat ouders en de school een gelijkwaardige relatie hebben en met elkaar samenwerken om de beste ondersteuning aan de kinderen te bieden. Ouders zijn echter wel ouders en geen educatieve partners.
  • Werk met een communicatieplan zodat leerkrachten weten wat er van ze verwacht omtrent communicatie met ouders. Dit zorgt voor een eenduidige aanpak wat zorgt voor duidelijkheid bij de ouders
  • Informele contacten als voedingsbodem voor betrokkenheid. Wanneer je als school betrokken bent bij de thuissituatie zal dit andersom ook effect hebben
  • Verschillende benaderwijzen bij verschillende ouders. Net als iedere leerling verschillend is, is iedere ouder verschillend
  • Meer tips zijn te vinden in de gratis ouderbetrokkenheid whitepaper.

#gratis ouderbetrokkenheid whitepaper

Meer tips en informatie over ouderbetrokkenheid staan beschreven in de ouderbetrokkenheid whitepaper, gratis beschikbaar gesteld door Social Schools.

Naam *
Naam
Ouderbetrokkenheid whitepaper afbeelding.png